aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

JPEdukacja - wyjazd na rok lub semestr

Społeczności: facebook linkedin
Oddziały: Polska
Państwa w Ameryce Północnej: USA
Kraje w Europie: Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Malta, Wielka Brytania
infolinia, tel. kontaktowy: +48 61 897 39 03 / +48 53 187 29 91
biuro: Odział 1. ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, Oddział 2. ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań

Wyjazd do szkoły średniej na rok lub semestr jest wielką życiową przygodą, pozwala na:
• doskonalenie znajomości języka obcego,
• naukę opartą na zrozumieniu, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
• na zawarcie długoletnich międzynarodowych przyjaźni,
• poznanie kultury i sposobu życia w wybranym kraju, a także uczy tolerancji i adaptacji do nowej sytuacji.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROGRAMU:

  • w wielu krajach program charakteryzuje się brakiem możliwości wybrania miejscowości i/lub szkoły, do której wyjedziemy, są one dobierane na podstawie aplikacji i wskazanych w niej ogólnych preferencji ucznia,
  • uczysz się w szkole publicznej lub prywatnej odpowiadającej polskiemu liceum,
  • uczeń mieszka u starannie wyselekcjonowanej rodziny goszczącej lub w akademiku,
  • nad uczestnikami programu sprawują opiekę lokalni koordynatorzy programu, którzy czuwają nad dobrą aklimatyzacją dziecka w szkole, rodzinie goszczącej i miejscowej społeczności, monitoruje ich wyniki w nauce,  wspiera w trudnych sytuacjach.

GIMNZAJUM

Wyjazd do szkoły za granicą to dobry pomysł również dla dzieci poniżej 16-roku życia. W tym przypadku warto jednak zadbać o jak najlepszą opiekę, bezpieczeństwo i możliwość stałego kontaktu rodzica ze szkołą.

ELITARNE BOARDING SCHOOLS

Takie warunki z pewnością spełniają eksluzywne angielskie boarding schools, które przyjmują dzieci nawet od 10 roku życia.

Wszyscy uczniowie takich szkół są traktowani jako jednostki, każdy otrzymuje wsparcie indywidualne lub w małych w grupach, aby potrafił wykorzystać swój pełny potencjał. Doskonale wykształcony i doświadczony personel jeszcze przed rozpoczęciem nauki określa możliwości i indywidualne cele każdego ucznia, przedstawia ścieżkę ich realizacji, monitoruje i informuje rodziców o postępach dziecka. Następnie zachęca i wspiera uczniów w rozpoznawaniu swoich mocnych stron i zwalczaniu wszelkich barier w nauce. Szkoły tego typu zapewniają opiekę 24h na dobę oraz możliwość rozwijania zdolności i pasji ucznia poprzez sport, zajęcia artystyczne i kulturalne oraz liczne wycieczki poznawcze.

PRYWATNE SZKOŁY OTWARTE

Dzieci w wieku 14 – 16 lat mogą również wziąć udział w programach GCSE lub Pre-IB, są one realizowane w szkołach przygotowujących do matury brytyjskiej lub międzynarodowej. Nauka w takiej szkole charakteryzuje się dużą liczbą przedmiotów i zwiększoną liczbą zajęć z języka angielskiego dla obcokrajowców. Dzięki temu uczeń szybko nabiera płynności komunikacyjnej i poznaje szeroki wachlarz dziedzin nauki, które pomogą określić jego mocne strony i zainteresowania.

W każdym z trymestrów młodzież uczęszcza na 10-7 przedmiotów, z następujących grup przedmiotowych: matematyka, pozostałe nauki ścisłe, język, nauki humanistyczne, sztuka oraz na spotkania indywidualne z doradcami edukacyjnymi.


Polityka Prywatności